วัดอลาสก้าญาณวราราม
Wat Alaska Yannavararam
2309 “D” Street, Anchorage, Alaska 99503 United States