วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา
Wat Nitadsasanakhun Buddhist Temple Of Florida
13301 US Highway 441 SE., Okeechobee , Fl 34974