วัดป่าพุทธญาณ
Wat Pa Buddhayan Meditation Center
13923 West Bellfort St. Sugar Land, Texas 77498 United States