วัดปุญญวนาราม Wat Punyavanaram
4490 Aurora Rd. Melbourne, Florida 32934 United States Photos by  Wat Spokane Dhammaram

TEMPLE MAP