วัดสโปแคนธัมมาราม Wat Spokane Dhammaram
12112 S Hatch Rd. pokane, Washington 99224 United States

Photos by  Wat Spokane Dhammaram

TEMPLE MAP