วัดอริโซน่าธรรมาราม   Arizona Dhammaram Monastery
14911 E. Chandler Heights Rd. Chandler, Arizona 85249 United States
Photo by อุบาสก ตะวัน คำสุจริต