วัดพุทธดัลลัส
Buddhist Center of Dallas
8484 Stults Rd. Dallas, Texas 75243 United States
Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม