วัดอรัญญธรรมาราม Forest Dhamma Buddhist Monastery
661 Snakefoot Lane, Lexington, Virginia 22450 United States
ภาพโดย burapajan.com