วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
Colorado Forest Monastery of Luangta Maha Boowa Nyanasampanno
11934 Singing Hills Rd.,Parker,Colorado,80138 United States
ภาพจาก luangta.us