วัดป่าชิคาโก
Natural Buddhist Meditation Temple of Greater Chicago
8243 S. Newland Avenue, Burbank, Illinois, 60459 United States
ถ่ายภาพโดยพระชคัตตรัย อมตธมฺโม