วัดป่าธรรมชาติ  Wat Pa Dhammachart
14036 E. Don Julian Rd. La Puente, California 97146 United States
Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม