วัดป่านานาชาติ
Wat Pa Nanachart Buddhist Temple
40539 John Mosby Highway, Aldie, Virginia 20105 United State
Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม