วัดป่าศรีถาวร Wat Pa Srithavorn
8625 Karen St.Houston,Texas,77037 United States
ถ่ายภาพโดยพระชคัตตรัย อมตธมฺโม  รวบรวมภาพส่งโดยพระวิรัตน์ คุณรตโน