วัดป่าเทสรังษี Wat Pa Tesrangsee
30 Railroad lane, Fredericksburg, Virginia 22405 United States
ภาพโดยทีมงาน burapajan.com