วัดวอชิงตันพุทธวนาราม
Wat Washington Buddhavanaram
4401 S 360th Street, Auburn, Washington 98001 United States
Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม