ที่พักสงฆ์ โอเม่ะ โตเกียว

4-403-3 NAGABUCHI, Ome, Tokyo, Japan 198ー0052

Temple Map