บทเพลง พระคุณแม่
เนื่อร้อง : พระรักษพล กุลวัฑฒโน 
ทำนอง : วีระชัย บุนนาค
ขับร้อง : พรพัชรนันท์ อังกูรภัคธรรม
สร้างสรรค์ : ตะวัน คำสุจริต
ลูกกราบกรานขานไขห่วงใยหนอ
คิดถึงแม่ทีไรน้ำตาคลอ           
ไหว้พระขอพรแม่จงปลอดภัย
ความรักแม่คลายทุกข์สุขสำราญ   
เกษมศาสนต์หรรษาทุกแห่งหน
เป็นบ่อเกิดคุณธรรมประจำตน      
ลูกทุกคนต่างเคารพนบบูชา
น้ำนมแม่มากค่าคุณอนันต์            
ตั้งแต่วันลูกกำเนิดจนเติบใหญ่
แม่เลี้ยงดูปูเสื่อเช็ดเหงื่อไคล         
ส่งเสียให้เล่าเรียนเพียรศึกษา
แม่คอยเฝ้าอดออมถนอมรัก         
แจ้งประจักษ์รักยิ่งใหญ่ในมารดา
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรในชีวา             
ดุจหัตถาครองพิภพจบสากล
แม่ลูกผูกสัมพันธ์นิรันดร             
คำสั่งสอนคอยย้ำเตือนด้วยเมตตา
ถึงอยู่ไกลก็เหมือนใกล้ทุกเวลา      
ภาวนาแม่เป็นสุขไร้ทุกข์เอย